Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 29 від 19 січня 2021 року затверджено новий Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ, рослинний світ ).
До Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини.
На території НПП "Бузький Гард" до списку флори додано один вид серпій вовконоголистий (Serratula lycopifolia) (Vill.) A.Kern, природоохоронний статус -вразливий.
До списку фауни 6 видів: тритон гребенястий (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) природоохоронний статус - вразливий , підуст звичайний (Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)) природоохоронний статус-вразливий, беззубка вузька (Pseudanodonta complanata (Rossm ssler, 1835)) природоохоронний статус-рідкісний, жовтюхи шапранець (Colias myrmidone) природоохоронний стату- зникаючий, жовтюхи Хрисотеміда (Colias chrysotheme) природоохоронний статус - зникаючий, колет пунктирований (Colletes punctatus) природоохоронний статус - зникаючий

Посилання