Природоохоронна діяльність.

 

Охорона територій національного природного парку «Бузький Гард» покладається на його службу державної охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

Основними завданнями служби державної охорони НПП «Бузький Гард» є:

 • забезпечення додержання режиму охорони територій і об'єктів природно-заповідного фонду України;
 • попередження і припинення порушень природоохоронного законодавства.

Служба державної охорони природно-заповідного фонду України згідно покладених на неї завдань:

 • здійснює охорону природних комплексів НПП «Бузький Гард» ;
 • здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах територій НПП "Бузький Гард";
 • забезпечує порядок використання природних ресурсів;
 • забезпечує дотримання вимог щодо відвідин територій і об'єктів НПП «Бузький Гард»;
 • попереджає пошкодження лісових насаджень унаслідок незаконних рубок;
 • здійснює заходи щодо запобігання виникненню, розповсюдження пожеж, інших надзвичайних ситуацій і їх ліквідації;
 • інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;
 • забезпечує реалізацію заходів щодо профілактики і захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій і об'єктів природно-заповідного фонду;
 • підтримує в належному стані межові і охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні і дільничні стовпи, а також протипожежні споруди.

Повноваження служби державної охорони визначаються чинним законодавством, в тому числі Закон України «Про природно-заповідний фонд України», стаття 61.

Працівники служби державної охорони НПП «Бузький Гард» мають право:

 • вимагати від  громадян і службових осіб пояснення у зв'язку з порушенням ними режиму територій та об'єктів  природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;
 • перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та провадження  іншої діяльності в межах відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 • доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету селищної, сільської ради з метою з'ясування особи;
 • складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності;
 • вилучати у порушників предмети і  знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;
 • проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування;
 • безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;
 • давати обов'язкові для виконання  приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 • подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що провадиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 • носити під час виконання службових обов'язків форму встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові кийки, наручники і балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої дії) відповідно до законодавства;
 • направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист працівників служби державної охорони НПП«Бузький Гард». Працівники органів Міністерства внутрішніх справ України сприяють службі державної охорони НПП «Бузький Гард» в її діяльності.

Порушення вимог природоохоронного законодавства на території  НПП «Бузький Гард» тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність несуть особи, винні в:

 • порушенні режиму території НПП «Бузький Гард»;
 • нецільовому використанні його території;
 • самостійній зміні меж, відведенні його території для інших потреб;
 • здійсненні на його території забороненої господарської діяльності;
 • перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біохімічних та інших впливів і антропогенних навантажень на території НПП «Бузький Гард».

Юридичні і фізичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними унаслідок порушення природоохоронного законодавства на території НПП «Бузький Гард», розміри шкоди, заподіяної унаслідок порушення природоохоронного законодавства на території
НПП «Бузький Гард», визначаються за таксами, які затверджуються в установленому порядку.

 

Виписка з Проекту організації території національного природного парку “Бузький Гард”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів

РЕЖИМ

ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА ПЕРЕСУВАННЯ ПЛАВЗАСОБІВ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БУЗЬКИЙ ГАРД»

 Режим використання водних біоресурсів та пересування плавзасобів (далі - Режим) в межах національного природного парку «Бузький Гард» (далі - Парк) розроблений відповідно до Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», враховуючи положення Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. № 1126, і наказу Державного комітету рибного господарства України від 15.02.99 №19 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства»,

регламентує норми лову (добування), заборонені місця, терміни заборони лову (добування) водних живих ресурсів, мінімальний розмір риб та інших водних живих ресурсів, умови проведення спортивних змагань з рибальства і підводного полювання, район дії, дозволені та заборонені знаряддя і способи лову, пересування плавзасобів в межах території (акваторії) Парку та інше.

 

1. Район дії Режиму

1.1. Дія цього Режиму поширюється на всі водні об'єкти в межах Парку (далі - водойми) та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків, за винятком штучно створених ізольованих водойм або їх ділянок, на яких лов (добування) водних живих ресурсів заборонено. 

1.2. Район дії Режиму охоплює ріки, з їх придатковими системами з усіма притоками у межах поширення максимальних паводків ріки, в таких межах:

- р. Південний Буг - від верхньої межі Олександрівського водосховища, до м. Первомайськ Миколаївської області;

- р. Корабельна – від гирла до автодороги Ульянівка – Миколаїв;

- р. Мертвовод – від гирла р. Арбузинка до с. Петропавлівка Братського району;

- р. Арбузинка – від гирла до східної межі урочища «Лабіринт»;

- інші внутрішні водойми в межах Парку.

 2. Визначення термінів

 2.1. Терміни, що використовуються для цього Режиму, мають таке значення:

водойми - сформовані природою або створені штучно об'єкти ландшафту чи геологічні структури, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт);

внутрішні водойми - озера, річки та їх придаткові системи, водосховища, ставки, канали, а також технічні водні об'єкти;

придаткові системи водойм - непроточні при найнижчому рівні води: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені;

рибогосподарські водойми - водні об'єкти, які використовуються чи можуть використовуватись для вирощування та лову (добування) водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їх запасів;

рибогосподарські водойми загального користування - водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах загального використання водних живих ресурсів без надання спеціального дозволу на їх використання та без закріплення цих водних об'єктів за окремими особами;

рибогосподарські водойми спеціального користування - водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах надання спеціального дозволу на використання водних живих ресурсів та із закріпленням (або без такого) цих водних об'єктів за окремими особами;

водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді. До їх числа належать:

прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;

круглороті;

морські ссавці;

водні безхребетні, у тому числі молюски, головоногі, черевоногі, двостулкові;

ракоподібні, черв'яки, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;

водорості, вищі водні рослини;

спеціальне використання водних живих ресурсів - усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах (їх ділянках) загального користування), що здійснюються з їх вилученням з природного середовища;

любительське рибальство - лов (добування) водних живих ресурсів для особистих потреб знаряддями лову, передбаченими правилами любительського і спортивного рибальства;

спортивне рибальство - вид любительського рибальства з установленням певних вимог за умовами проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів;

промислове рибальство - вид спеціального використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування, збирання) із природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства;

користувачі водних живих ресурсів - підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які використовують водні живі ресурси;

дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства - документ, що видається за плату на право здійснення любительського і спортивного рибальства за умов спеціального використання водних живих ресурсів на спеціально визначених для цієї мети водоймах (їх ділянках);

аквакультура (рибництво) - сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг;

рекреаційні послуги у сфері аквакультури - діяльність, пов’язана з організацією відпочинку, в тому числі з наданням права на здійснення любительського та спортивного добування (вилову) об’єктів аквакультури, а також створенням умов для спостереження за гідробіонтами з метою задоволення естетичних і пізнавальних потреб;

прибережна захисна смуга - частина водоохоронної зони відповідної ширини уздовж річки, моря, навколо водойм, на якій установлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони;

забруднювальна речовина  - речовина,  що спричиняє погіршення якості води;

б'єф - ділянка річки, що розташована вище або нижче від водопідпірної споруди (греблі).

 

3. Загальні положення

 3.1. Згідно з цим Режимом у рибогосподарських водоймах Парку любительський і спортивний лов риби і водних безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства, за винятком вилову у водоймах ставкових та інших риборозплідних господарствах, водоймах, де лов або добування (далі - лов) заборонені цими Правилами рибальства.

3.2. Любительське і спортивне рибальство (далі - любительське рибальство) на водоймах Парку здійснюється на умовах загального користування безоплатно.

Парк може надавати платні послуги, пов’язані із створенням умов для любительського та спортивного рибальства.

3.3. Всі водойми в межах Парку є внутрішніми рибогосподарськими водоймами загального користування, де любительське та спортивне рибальство здійснюється без надання спеціальних дозволів на право здійснення любительського і спортивного рибальства та без закріплення цих водних об'єктів за окремими особами.

3.4. Положення цього Режиму не розповсюджуються на рибогосподарські водні об’єкти в межах території Парку, які надані у встановленому порядку у користування і використовуються відповідно до чинного законодавства про аквакультуру.

В межах цих водойм користувачами можуть надаватися рекреаційні послуги у сфері аквакультури з метою оздоровлення, відпочинку, екологічного виховання населення.

3.5. На рибогосподарських водоймах в межах Парку забороняється промислове рибальство.

3.6. Об'єктами любительського рибальства можуть бути будь-які види риб і водних безхребетних, за винятком видів, вилов яких заборонено цим Режимом.

3.7. Громадяни, які займаються любительським та спортивним рибальством, зобов'язані:

виконувати вимоги цього Режиму;

підтримувати належний санітарний стан водойм, не залишати на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи, не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином;

не допускати пошкодження покажчиків, щитів та інших знаків, встановлених на водоймах та на їх берегах.

3.8. Забороняється:

застосовувати нові знаряддя та способи лову, які не передбачені цим Режимом;

перебувати на водоймі або поблизу неї (в межах прибережної захисної смуги) з вибуховими та отруйними речовинами, а також зі знаряддями лову, застосування яких у даний час і в цьому місці заборонено, а також зберігати заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу них (в межах прибережної захисної смуги);

зупинка плавзасобів в заборонених для рибальства місцях, за винятком зупинок випадків конечної потреби (туман, аварія тощо);

організація змагань з рибальства без погодження з адміністрацією Парку, а також в період нересту риби;

пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним, рятувальним та правоохоронним органам, по кризі рибогосподарських водойм у період льодоставу;

пересування плавзасобів у заборонених для рибальства зонах (за винятком установлених маршрутів);

лов риби та інших водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України;

вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих ресурсів у кількості, що перевищує добову норму лову, або заборонених до лову правилами рибальства;

вилучення із води знарядь лову, які належать іншим особам, та об'єктів лову, які знаходяться в цих знаряддях тощо;

проведення без дозволу, оформленого згідно з чинним законодавством, акліматизації (реакліматизації), переселення і розведення нових для фауни України або генетично змінених водних живих ресурсів, зариблення водойм тощо.

3.9. Забороняється лов водних живих ресурсів:

із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї, промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм;

у підвідних та скидних каналах електростанцій;

з незареєстрованих плавзасобів або таких, що не мають на корпусі чіткого реєстраційного номера (за винятком веслових та надувних човнів);

способом троллінгу;

поблизу мостів, які охороняються, в межах режимних зон охорони;

на зимувальних ямах;

без наявності відповідних документів, що дають право на здійснення лову в окремих водоймах.

3.10. У водоймах Парку забороняється підводне полювання та підводний лов водних живих ресурсів.

3.11. У водоймах Парку забороняється використання плавзасобів, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння, за виключенням плавзасобів служби державної охорони природно-заповідного фонду, державної екологічної інспекції, органів рибоохорони.

Використання інших плавзасобів, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння, може бути дозволено, як виняток, лише в межах постійно діючої переправи через Південний Буг між с.Богданівка та смт Костянтинівка.

 4. Здійснення любительського рибальства

 4.1. Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів здійснюється на водоймах загального користування – безкоштовно.

Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів, за винятком видів, пойменованих в п.4.9 цього Режиму, в літній період, у строки від скресання криги і до льодоставу (за винятком забороненого нерестового періоду), дозволяється:

4.1.1. На водоймах загального користування - з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п'яти на рибалку, та спінінгом.

4.1.2. Дітям до 16 років самостійний лов риби дозволяється тільки з берега.

4.2. Спортивний лов риби в межах Парку здійснюється з установленням певних вимог за умовами проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів виключно за погодженням з адміністрацією Парку.

4.3. Любительський лов риби в зимовий період (від льодоставу до скресання криги) дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживкою і живцевою снастями із загальною кількістю гачків - не більше п'яти на рибалку.

4.4. В нерестовий заборонний період любительське рибальство може бути дозволено адміністрацією Парку на спеціально визначених ділянках водойм однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.

4.5. Лов безхребетних дозволяється:

усіх безхребетних - ручним збиранням;

а також:

мотиля - однією ручною драгою з діаметром не більше 70 см без застосування механічних пристроїв;

раків - раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою.

Забороняється лов раків у нерестовий період, під час линьки і виношування ікри, а також у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Терміни заборони на лов раків в межах Парку співпадають з термінами, установленими органами рибоохорони для регіону.

4.6. Дозволяється одній особі вилов за одну добу перебування на водоймі 3 кг риби та 30 шт. раків.

За умови надання дозволу на добування водних ресурсів в нерестовий період дозволяється одній особі вилов за одну добу 1 кг риби.

Вивезення з водойми риби та безхребетних - як у свіжому, так і в обробленому вигляді, - незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.

4.7. Застосування живої насадки - живця на рибальських снастях дозволяється із числа тих видів риб, які не перелічені в додатку цього Режиму, та які не занесені до Червоної книги України.

Відлов живця дозволяється на водоймах підсакою діаметром не більше 100 см або «хваткою» («павуком») розміром 1х1 м з вічком сіткового полотна не більше 10 мм.

4.8. Лов водних безхребетних для застосування як наживки при риболовлі дозволяється безкоштовно на водоймах загального користування на відведених ділянках в кількості не більше 0,1 кг на ловця за добу.

4.9. Забороняється лов вирезуба, шемаї, рибця звичайного, вусача (марени всіх видів), бистрянки, яльця, а також інших видів, занесених до Червоної книги України.

4.10. Забороняється лов риби і водних безхребетних, менших за розміри, вказані в таблиці 1.

Табл.1 Мінімальні розміри риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями в межах НПП «Бузький Гард»

Види риб і водних безхребетних

Розмір, см

Бичок

11

Білий амур

40

Білизна

30

Головень

24

Карась сріблястий

15

Короп

25

Лин

20

Лящ

32

Підуст

25

Плітка

18

Сазан

35

Синець

22

Сом

70

Судак

42

Щука

35

Беззубка

12

Перлівниця

7

Рак

10

 4.11. Максимально дозволений прилов риб і раків, менших за встановлений розмір, допускається всіма видами дозволених цим Режимом любительських знарядь лову за підрахунком поштучно, не більше 30% від загального улову за видами, вказаними в табл.1 цього Режиму.

4.12. Забороняється лов риби, добування водних тварин протягом усього року в межах заповідних зон Парку на річці Південний Буг.

4.13. Строки заборони на лов риби, добування водних тварин в межах Парку встановлюються відповідно до строків заборони, встановлених органами рибоохорони для всіх інших рибогосподарських водойм області.

Строки заборони, встановлені для річок, поширюються також на їх придаткову систему.

 5. Контроль за дотриманням Режиму

 5.1. Державний контроль за додержанням режиму Парку здійснюють служба державної охорони природно-заповідного фонду Парку, Державна екологічна інспекція України.

Громадський контроль за додержанням режиму Парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

5.2. Повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду визначаються законодавством України.

 6. Відповідальність за порушення Режиму

 6.1. Особи, винні в порушенні цього Режиму, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

6.2. Шкода, заподіяна громадянами України, іноземцями та особами без громадянства незаконним (з порушенням Режиму) виловом, добуванням або знищенням цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водоймах Парку, а також незаконним пересуванням плавзасобів в межах території Парку, відшкодовується порушниками відповідно до такс, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6.3. Застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних природним комплексам Парку внаслідок порушення цього Режиму.

6.4. Незаконно виловлені водні живі ресурси підлягають вилученню в установленому законодавством порядку.

 

 

Виписка з Проекту організації території національного природного парку “Бузький Гард”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів

 

  РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В МЕЖАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БУЗЬКИЙ ГАРД»

 

Згідно з функціональним зонуванням та з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів на території НПП «Бузький Гард» встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання його природних ресурсів.

Заповідна зона - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів парку; на її території забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об'єкти, а саме:

- будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов’язаних з діяльністю національного природного парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією заповідної зони НПП «Бузький Гард» та інші види шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

- геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрохімічного та гідрологічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

- мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково-обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів для виконання наукових досліджень;

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких та твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- скидання нечищених стічних вод у балки, пониззя, кар’єри тощо, а також у потічки;

- використання природних ресурсів з порушенням вимог законодавства.

Для охорони, збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні, відповідно до Проекту організації території НПП «Бузький Гард», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів, дозволяється:

- виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу – відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склались, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

- здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму заповідної зони, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед парком завдань;

- збір колекційних та інших матеріалів, пов'язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

У разі термінової необхідності, за клопотанням науково-технічної ради парку, з дозволу Мінприроди, на території парку, можуть проводитись заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачені Проектом організації території НПП «Бузький Гард», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів.

            Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням спеціальної адміністрації парку.

 Зона регульованої рекреації – призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення, огляду особливо мальовничих і пам'ятних місць.

 У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку:

- влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів та екологічних стежок, тимчасових наметових таборів, оглядових майданчиків, інших об’єктів благоустрою, організація природоохоронної пропаганди;

- проведення санітарних рубок та інших заходів, пов'язаних із збереженням, відтворенням і ефективним рекреаційним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з Проектом організації території парку;

- регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин, із дотриманням природоохоронного законодавства;

- регулювання чисельності диких тварин до оптимальної чисельності та шкідливих тварин до санітарно встановленої норми на підставі наукового обґрунтування та відповідного дозволу;

- здійснення любительського і спортивного рибальства згідно встановленого цим проектом Режиму використання водних біоресурсів та пересування плавзасобів в межах НПП (додаток 9);

- використання в установленому порядку природних ресурсів для задоволення потреб працівників парку та громадян, які постійно проживають на його території у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно до діючих нормативів на спеціально відведених для цього земельних ділянках.

 

На території зони регульованої рекреації забороняється:

- рубки лісу головного користування, прохідні рубки;

- будівництво промислових, господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з діяльністю парку, розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покрову, промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

- організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій, які не погоджені з адміністрацією парку;

- розведення вогнищ поза межами відведених для цього місць;

- застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами дикорослих рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;

- порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон;

- використання плавзасобів, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння, в межах водойм, які входять до зони регульованої рекреації, за виключенням плавзасобів, які використовуються спеціально уповноваженими органами державної влади по контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів, адміністрацією парку, а також рятувальним службами;

- миття та обслуговування транспортних засобів та техніки, влаштування літніх таборів для худоби в прибережних захисних смугах водойм;

- скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки;

- розміщення кладовищ, скотомогильників, звалищ, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, полів фільтрації.

- інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність території парку.

Рекреаційна діяльність на території зони регульованої рекреації НПП «Бузький Гард» організовується його спеціальними підрозділами, а також іншими підприємствами, організаціями на підставі угод з адміністрацією парку.

 В межах зони регульованої рекреації виділяються особливо цінні для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття ділянки, загальний режим охорони потребує додаткових обмежень використання.

        В межах особливо цінних для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття ділянок додатково забороняється:

         - випасання худоби;

         - здійснення будь-яких рекреаційних, туристичних, культурних та спортивних заходів;

         - проїзд та стоянка транспортних засобів;

- промислова заготівля лікарських рослин.

 Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів НПП «Бузький Гард».

 Забороняється будь-яка господарська діяльність, що пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони та зони регульованої рекреації.

Рекреаційна діяльність на території зони стаціонарної рекреації НПП «Бузький Гард» організовується його спеціальними підрозділами, а також іншими підприємствами, організаціями на підставі угод з адміністрацією парку.

 Господарська зонапризначена для проведення господарської діяльності, спрямованої на виконання покладених на парк завдань. В ній знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників і землекористувачів, що включені до складу парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог та обмежень встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

   На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території національного природного парку.

 

Посилання