Науково-дослідна діяльність.

Науково-дослідна робота на території національного природного парку «Бузький Гард» проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів Парку.

Основні напрями наукових досліджень на території Парку визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що  затверджуються Мінприроди.

 Парк, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові та науково-дослідні роботи за напрямами:

проведення інвентаризації об'єктів флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;

дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об'єктів, екосистем та клімату;

- вивчення природних комплексів, об'єктів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та надання наукових рекомендацій з питань зменшення впливу рекреаційної діяльності на природні комплекси та об'єкти Парку;

створення наукових основ охорони, відтворення і використання: біорізноманіття, а також особливо цінних природних комплексів та об'єктів, окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів Парку та надання відповідних рекомендацій;

підготовка та надання наукових матеріалів та рекомендацій необхідних для провадження господарської, природоохоронної, рекреаційної та еколого- освітньої діяльності Парку;

виконання інших досліджень, планів та програм у разі виробничої необхідності;

вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів;

проведення комплексних наукових досліджень з питань збереження унікальної та типової флори і фауни Парку;

дослідження та розроблення природоохоронних заходів та рекомендацій для поліпшення стану збереження природних комплексів, рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів флори та фауни в межах територій заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду і територій перспективних для заповідання, розташованих у регіоні.

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Парку є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

Парк має право:

брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Парку;

формувати наукові колекції об'єктів рослинного та тваринного світу, обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо.

Наукові дослідження па території Парку можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Парку.

Координацію проведення наукових досліджень на території Парку здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, НАН України разом з Мінприроди.

Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Парку.

Наукова діяльність НПП “Бузький Гард” проводиться у відповідності до Положення про наукову діяльність для заповідників та національних природних парків. Крім щорічних обліків тварин, моніторингових та фенологічних спостережень, проводиться активна робота по вивченню змін природних комплексів та виявленню нових видів.  На території  Парку виявлено 1080 види судинних рослин, 76 видів Мохоподібних, 112 видів Лишайників, 141 вид Водоростей та 168 види грибів. Триває інвентаризація деревно-чагарникової флори, яка сьогодні нараховує близько 121 видів. Також активну участь співробітники наукового відділу приймають у виконанні різних державних  проектів.

 Значна увага приділяється участі та організації наукових конференцій, публікації наукових матеріалів та розробці науково-практичних рекомендацій.

Фахівцями з екологічної освіти проводиться практична та методична робота з учнівською молоддю шляхом формування та виконання спільних еколого-освітніх програм, проектів, планів-заходів з різними установами та організаціями природоохоронного, освітнього чи наукового спрямування. Організація масових еколого-освітніх заходів. Співпраця з громадськими еколого-освітніми організаціями та науковими установами. Розробка та втілення перспективних екскурсійних маршрутів

 

Посилання