Природоохоронна діяльність.

 

Охорона територій національного природного парку «Бузький Гард» покладається на його службу державної охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

Основними завданнями служби державної охорони НПП «Бузький Гард» є:

 • забезпечення додержання режиму охорони територій і об'єктів природно-заповідного фонду України;
 • попередження і припинення порушень природоохоронного законодавства.

Служба державної охорони природно-заповідного фонду України згідно покладених на неї завдань:

 • здійснює охорону природних комплексів НПП «Бузький Гард» ;
 • здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах територій НПП "Бузький Гард";
 • забезпечує порядок використання природних ресурсів;
 • забезпечує дотримання вимог щодо відвідин територій і об'єктів НПП «Бузький Гард»;
 • попереджає пошкодження лісових насаджень унаслідок незаконних рубок;
 • здійснює заходи щодо запобігання виникненню, розповсюдження пожеж, інших надзвичайних ситуацій і їх ліквідації;
 • інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;
 • забезпечує реалізацію заходів щодо профілактики і захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій і об'єктів природно-заповідного фонду;
 • підтримує в належному стані межові і охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні і дільничні стовпи, а також протипожежні споруди.

Повноваження служби державної охорони визначаються чинним законодавством, в тому числі Закон України «Про природно-заповідний фонд України», стаття 61.

Працівники служби державної охорони НПП «Бузький Гард» мають право:

 • вимагати від  громадян і службових осіб пояснення у зв'язку з порушенням ними режиму територій та об'єктів  природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;
 • перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та провадження  іншої діяльності в межах відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 • доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету селищної, сільської ради з метою з'ясування особи;
 • складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності;
 • вилучати у порушників предмети і  знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;
 • проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування;
 • безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;
 • давати обов'язкові для виконання  приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 • подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що провадиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 • носити під час виконання службових обов'язків форму встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові кийки, наручники і балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої дії) відповідно до законодавства;
 • направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист працівників служби державної охорони НПП«Бузький Гард». Працівники органів Міністерства внутрішніх справ України сприяють службі державної охорони НПП «Бузький Гард» в її діяльності.

Порушення вимог природоохоронного законодавства на території  НПП «Бузький Гард» тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність несуть особи, винні в:

 • порушенні режиму території НПП «Бузький Гард»;
 • нецільовому використанні його території;
 • самостійній зміні меж, відведенні його території для інших потреб;
 • здійсненні на його території забороненої господарської діяльності;
 • перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біохімічних та інших впливів і антропогенних навантажень на території НПП «Бузький Гард».

Юридичні і фізичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними унаслідок порушення природоохоронного законодавства на території НПП «Бузький Гард», розміри шкоди, заподіяної унаслідок порушення природоохоронного законодавства на території
НПП «Бузький Гард», визначаються за таксами, які затверджуються в установленому порядку.

Посилання